تابلو نماد ماه تولد طلا

متولد کدامیک از ماه ههای سال هستید؟

خصوصیات شما در منطقه البروج به چه شکل است؟

شاید سنبل ماه تولد شما حمل و عنصر همراه آن آتش باشد و متولد فروردین ماه باشید

حتما متولد آخرین ماه بهار با سنبل جوزا هستید و شخصیت های گوناگون را در قوه تخیل باخود همراه دارید

تابستان با تمام شادابی اش با اقتدار ماه سرطان و با نگاه با وفای شما همراه باشد

و ماهی گرم گرم با نماد اسد و خواهان تجمل و زندگی لوکس متولدین این ماه را همراه می کند

کم کم تابستان به پایان می رسد و نسیمی با شروع سنبله که خواستار عشق حقیقی وبا احساساتی بی ریاست و اکنون پادشاه فصلها

میزان با عنصر هوا

عقرب با عنصر آّب

وقوس با عنصر آتش

بر روی طبیعت رنگ پاشی می کنندو گرمای زیبای اسرار آمیزش رابا شعله های آتشین نشان می دهد

واما جدی با قدرت خوددارو سرد ظاهر می شود

اگر متولد بهمن ماه با نماد دلو هستید کاملا غیر قابل پیش بینی و بسیار غافل گیر کننده هستید

واین حوت است که پایان بخش طالع است متولدین این ماه بی نظیر و تا ابد همچون دو ماهی در چرخش درآب های روان با بردباری عجیبی ماندگار خواهد بود

ما برای شما (حمل –ثور-جوزا-سرطان-جدی-اسد-سنبله-میزان-عقرب-قوس-جدی-دلو-حوت)را در پوششی از لایه طلای 24 عیار به یادگار خواهیم

گذاشت

نماد های هر یک از ماه های سال با طراحی زیبا سمبلی از زیباترین روز زندگیتان برای شما و تمام کسانی که دوستشان دارید

نحوه نمایش:

نمایش: 20 40 همه