تابلو نماد ماه تولد طلا

متولد کدامیک از ماه ههای سال هستید؟

خصوصیات شما در منطقه البروج به چه شکل است؟

شاید سنبل ماه تولد شما حمل و عنصر همراه آن آتش باشد و متولد فروردین ماه باشید

حتما متولد آخرین ماه بهار با سنبل جوزا هستید و شخصیت های گوناگون را در قوه تخیل باخود همراه دارید

تابستان با تمام شادابی اش با اقتدار ماه سرطان و با نگاه با وفای شما همراه باشد

و ماهی گرم گرم با نماد اسد و خواهان تجمل و زندگی لوکس متولدین این ماه را همراه می کند

کم کم تابستان به پایان می رسد و نسیمی با شروع سنبله که خواستار عشق حقیقی وبا احساساتی بی ریاست و اکنون پادشاه فصلها

میزان با عنصر هوا

عقرب با عنصر آّب

وقوس با عنصر آتش

بر روی طبیعت رنگ پاشی می کنندو گرمای زیبای اسرار آمیزش رابا شعله های آتشین نشان می دهد

واما جدی با قدرت خوددارو سرد ظاهر می شود

اگر متولد بهمن ماه با نماد دلو هستید کاملا غیر قابل پیش بینی و بسیار غافل گیر کننده هستید

واین حوت است که پایان بخش طالع است متولدین این ماه بی نظیر و تا ابد همچون دو ماهی در چرخش درآب های روان با بردباری عجیبی ماندگار خواهد بود

ما برای شما (حمل –ثور-جوزا-سرطان-جدی-اسد-سنبله-میزان-عقرب-قوس-جدی-دلو-حوت)را در پوششی از لایه طلای 24 عیار به یادگار خواهیم

گذاشت

نماد های هر یک از ماه های سال با طراحی زیبا سمبلی از زیباترین روز زندگیتان برای شما و تمام کسانی که دوستشان دارید

نحوه نمایش:

نمایش: 20 40 همه

 • نماد ماه تولد آبان

  415,000 تومان

  24K Gold Foil 3D Scorpion Constellation

  مقایسه
 • نماد ماه تولد اذر

  415,000 تومان

  24K Gold Foil 3D Sagittariuss Constellation

  مقایسه
 • نماد ماه تولد اردیبهشت

  415,000 تومان

  24K Gold Foil 3D Tarus Constellation

  مقایسه
 • نماد ماه تولد اسفند

  415,000 تومان

  24K Gold Foil 3D Pisces Constellation

  مقایسه
 • نماد ماه تولد بهمن

  415,000 تومان

  24K Gold Foil 3D Aquarius Constellation

  مقایسه
 • نماد ماه تولد تیر

  415,000 تومان

  24K Gold Foil 3D Cancer Constellation

  مقایسه
 • نماد ماه تولد خرداد

  415,000 تومان

  24K Gold Foil 3D Gemini Constellation

  مقایسه
 • نماد ماه تولد دی

  415,000 تومان

  24K Gold Foil 3D Capricorn Constellation

  مقایسه
 • نماد ماه تولد شهریور

  415,000 تومان

  24K Gold Foil 3D Virgo Constellation

  مقایسه
 • نماد ماه تولد فروردین

  415,000 تومان

  24K Gold Foil 3D Aries Constellation

  مقایسه
 • نماد ماه تولد مرداد

  415,000 تومان

  24K Gold Foil 3D Leo Constellation

  مقایسه
 • نماد ماه تولد مهر

  415,000 تومان

  24K Gold Foil 3D Libra Constellation

  مقایسه